bootstrap themes

Rejestracja wolontariuszy jest jednym z ważniejszych etapów przygotowywania wydarzenia. Bez zaangażowania wolontariuszy nie odbyło by siewiele wydarzeń. Dzięki ich pomocy możliwe jest sprawne rozdzielenie zadań, pomoc uczestnikom, nadzór nad sprawnym przebiegiem imprezy.

Jeśli potrzebujesz formularza rejestracji wyślij wiadomość na kontakt@ecros.pl z wypełnioną ankietą wolontariatu. Skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.

Mobirise
  • Organizator wolontariatu otrzymuje dostęp do panelu, w którym może określić pola, które mają znaleźć się w formularzu wolontariusza. Może wybrać z listy dostępnych opcji, a także dodać własne pola. Może na bieżąco śledzić zmiany, które wprowadził w wyglądzie.
  • Można samodzielnie dodać wolontariusza w panelu.
  • Lista wolontariuszy jest aktualizowana na bieżąco. Dane poszczególnych osób mogą być edytowane.
  • W panelu ustawia się czas trwania rejestracji wolontariuszy oraz limit miejsc. Rejestrację można w dowolnej chwili wyłączyć.
  • Koordynator wolontariatu będzie ma możliwość zaznaczenia liderów oraz zaznaczenia osób będących w ich grupach. Może dodać notatkę o zakresie obowiązków grupy danego lidera.
  • Możliwe jest wysyłanie powiadomień mailowych wysyłanych do wolontariuszy.